Vad är ditt varför?

Starta med ditt varför? Vad är det som driver dig till att gå upp om morgonen? Vad är det som får dig att vilja träna? Vad är det som får dig att vilja arbeta? Vad vill du med ditt liv? Varför? Den allra viktigaste frågan att ställa sig. Om vi tar frågan varför du tränar? Det svaret behöver komma inifrån. Det blir då din inre drivkraft som kommer ifrån dig själv. Vi blir oftast väldigt ospecifika med våra mål som många gånger inte är tillräckligt specifika eller att de drivs av yttre motivation. Tex ett mål, jag vill gå ned i vikt eller fettmassa som är vanligt, för det första så behöver det vara mer specifikt, jag vill gå ner 5 kg i fettmassa. För det andra så behöver du fråga dig själv varför? Vad kommer detta mål leda mig till? Varför ska jag göra det här? Drivs du av känslan att komma i dina favoritkänslan igen? Drivs du att förbättra din hälsa så att du blir av med din diabetes typ 2? Drivs du av att du vill springa igen? Dessa drivkrafter blir mer personliga och detta kommer ge dig en inre motivation. Hur? Hur ser din plan ut? Hur ska du lyckas med detta? Om vi tar viktnedgången som exempel: Kan insatser som att laga mat varje söndag och få med sig 4 matlådor till veckan vara en bra insats? Kan en insats av dig vara att ta hjälp av en kostrådgivare för att få vägledning? Vad Är det du vill uppnå? Vad är ditt mål? Tex. Gå ned 5 kg i fettmassa. Exempel på inre faktorer jag valt idrott som en metafor.
  • Glädjen att utöva själva idrottsaktiviteten
  • Utmaningen i att hela tiden bli bättre
  • Glädjen när man utvecklas och presterar bättre än tidigare
  • Hur skönt det är att slita hårt och pressa sig fysiskt
Exempel på yttre faktorer
  • Pengar
  • Jag idrottar för att mina föräldrar vill att jag ska göra det
  • Jag vill vinna tävlingar och få fina medaljer
  •  Jag vill vara bäst
Det vanligaste är att vi drivs av både inre och yttre faktorer. Inre faktorer är dock mer starka och stabila att stå på när det blåser storm. Yttre faktorer är svaga och ostabila och riskerar att gå itu när det blåser storm. Mer läsning https://tyngre.se/artikel/varfor-drivkraft-for-lycka-och-framgang Varför är minst lika viktigt som vad och hur! Nedanför ett kort youtube klipp där Simon Sinek pratar om Why https://www.youtube.com/watch?v=sioZd3AxmnE